Alleluia ! Chúc Mừng Chúa Phục Sinh đến Quý Cha , Quý Tu Sĩ Nam Nữ và Quý Cộng Đoàn .