Giới Thiệu

tv

Năm 1954, Cha Đaminh Vũ Đức Triêm đã dìu dắt khoảng 2000 giáo dân thuộc nhiều giáo họ từ Bắc vào Nam.

Ngày 22/1/1955, trên mảnh đất ruộng, một trại định cư hình thành mang tên: Trại Định Cư Tân Việt và nhận Thánh nữ Têrêsa làm bổn mạng.

Năm 1956, số giáo dân ngày càng gia tăng, ngoài 12 giáo khu được thành lập còn phát triển thêm nhiều họ nhánh, mà nay đã được nâng lên thành giáo xứ như: Tân Thành, Tân Châu, Phú Trung, Văn Côi, Hy Vọng.

Năm 1983 xây dựng đài Đức Mẹ ở cuối nhà thờ. Năm 1991 nhà thờ đại trùng tu theo kiểu Á đông.

Năm 2000 đặt tượng Đức Mẹ La Vang theo kiểu dáng Việt Nam.

Ngày 2/1/1989 nhà thờ được xây mới với qui mô lớn hơn, công trình đang thi công tốt đẹp thì ngày 2/12/1990 cha Đaminh được Chúa gọi về. Cha phụ tá, sau là cha chánh xứ Antôn Nguyễn Đình Thục tiếp tục hoàn tất phần còn lại. Đúng ngày lễ mừng bổn mạng 1/10/1991 giáo xứ tổ chức Thánh lễ tạ ơn hoàn tất thánh đường Têrêsa.

Đến năm 2009, dưới sự dẫn dắt của cha Đaminh Vũ Ngọc Thủ nhà thờ lại được nới rộng hai bên và trùng tu như hiện nay.