Linh Mục Phục Vụ Giáo Xứ

LINH MỤC PHỤC VỤ GIÁO XỨ

Cha Chánh Xứ Đaminh VŨ NGỌC THỦ Đương nhiệm 2009
  Cha Chánh Xứ  
 Đaminh VŨ NGỌC THỦ  
Đương nhiệm 2009

 

 

Cha Cố Đaminh VŨ ĐỨC TRIÊM  -  Chánh Xứ 1955 -  1990. Tạ thế ngày 02.12.1990

                 Cha Cố                       Đaminh VŨ ĐỨC TRIÊM  Chánh Xứ 1955 – 1990.
Tạ thế ngày 02.12.1990

   LM. Antôn                           NGUYỄN ĐÌNH THỤC    Chánh Xứ 1991 – 2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled-1

LM. GIUSE ĐỖ ĐỨC HẠNH             Phụ Tá Giáo Xứ 25.08.2012        Đương nhiệm

 

LM. Đaminh LƯU VĨNH AN Phụ Tá Giáo Xứ 1955 -   1958 qua đời 06.01.1958

LM. Đaminh                       LƯU VĨNH AN                   Phụ Tá GX. 1955 – 1958  qua đời 06.01.1958

chanh_xu_tan_huong

LM. Phanxico ASS.              LÊ QUANG ĐĂNG              Phụ Tá GX. 1969 – 1972   Hạt Trưởng Tân Sơn Nhì

maithanhhan

LM. Giuse                          MAI THÀNH HÂN              Phụ Tá GX. 1962 – 1970     Qua đời ngày 08.11.2005

 

63

LM. Giuse                        NGUYỄN VĂN THƯ        Phụ Tá GX. 1974 – 1978

11

LM. Antôn                          NGUYỄN ĐÌNH THỤC    Phụ Tá GX. 1989 – 1991

124

LM Phanxico X.                 TRẦN MẠNH HÙNG     Phụ Tá GX. 1992 – 1994

 

8

LM. Giuse                      ĐINH HIỀN TIẾN          Phụ Tá Gx. 1998 – 2001

122

LM. Giuse                           PHẠM HOÀNG LƯƠNG     Phụ Tá Gx. 2001 – 2005

cha_pho_tan_viet

LM. Giuse                            PHẠM SỸ TÙNG               Phụ Tá Gx. 2005 – 2010

 

cha_pho_tan_phu

LM. Maximo                       NGÔ VĨNH HY                   Phụ Tá GX. 2010 – 2011

Cha Hop pho xu Bui phat

LM. Đaminh                       HOÀNG TRỌNG HỢP     Phụ Tá GX. 08/2011 –    11/2011

GIUSE NGÔ VŨ ANH TUẤN

LM. Giuse                           NGÔ VŨ ANH TUẤN        Phụ Tá GX. 02.12.2011 – 08/2012