THÁNH LỄ TUYÊN KHẤN LẦN ĐẦU – HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ TÂN VIỆT 08.06.2016