CÁC CA ĐOÀN SINH HOẠT SAU GIỜ CHẦU THÁNH THỂ TỐI THỨ SÁU HÀNG TUẦN.