Người Công giáo ở TP.HCM tham dự Lễ Tro tại nhà thờ Tân Việt