Mừng kỷ niệm 37 năm hồng ân Linh mục Cha Chánh xứ Đaminh Vũ Ngọc Thủ