LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN V MÙA CHAY NĂM LẺ 2021 (24/3/2021) – (Ga 8, 31-42) – THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE ĐỨC GIÊSU và ÔNG ABRAHAM.