LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN II MÙA VỌNG NĂM C (13/12/2018) – (Mt 11, 11-15)