Giáo xứ Tân Việt: CĐ LTX thăm giáo điểm Lộc An, GP Phú Cường