ĐTC nói: Thật buồn khi thấy trẻ em không biết làm Dấu Thánh Giá