CHUYẾN CÔNG TÁC BÁC ÁI THÁNG 11/2017 GĐ CON ĐỨC MẸ GX TÂN VIỆT.