CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM C KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA – 28.04.2019