CHI HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO, XỨ TÂN VIỆT MỪNG KÍNH THÁNH NỮ ANÊ LÊ THỊ THÀNH BỔN MẠNG CHI HỘI.