Bài giảng tĩnh tâm mừng kính các Thánh tử đạo VN bổn mạng HĐMV giáo xứ do cha xứ Đaminh Vũ Ngọc Thủ giảng lễ