Bài giảng Lễ Sinh nhật Đức mẹ Bổn mạng kỷ niệm 65 năm thành lập Legio Maria do cha xứ Đa Minh Vũ Ngọc Thủ giảng lễ