THÁNH LỄ TRAO KINH CHO DỰ TÒNG KHÓA I/ 2017 TẠI GIÁO XỨ TÂN VIỆT