THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH KHAI TÂM KITÔ GIÁO NĂM 2016 TẠI GIÁO XỨ TÂN VIỆT.