THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH KHAI TÂM KITÔ GIÁO – GX. TÂN VIỆT 01.04.2017