Sau vụ hỏa hoạn, Tượng Đức Mẹ không hề hấn gì một cách phi thường