Người Công giáo Việt Nam nổi bật trong Thánh lễ của Đức Giáo hoàng ở Mỹ