GX TÂN VIỆT BÁC ÁI MÙA CHAY THÁNH 2018 – CHUYẾN ĐI TIỀN TRẠM TẠI KONTUM 27/2/2018.