Vì sao có truyền thống trang trí và thắp sáng cây Noel