THÔNG BÁO CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH – CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH. CẦU CHO ƠN THIÊN TRIỆU LINH MỤC VÀ TU SĨ. 08.05.2022