Thánh lễ tạ ơn Cung hiến ngôi nhà thờ Giáo xứ Tân Khai giáo phận Phú Cường.