THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC VÀ TUYÊN HỨA BAO ĐỒNG – GIÁO XỨ TÂN VIỆT 2017