THÔNG BÁO CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH CHÚA THĂNG THIÊN – 21.05.2023