Lòng biết ơn, nhiên liệu thiết yếu của đời sống vợ chồng