LEGIO MARIAE TÂN VIỆT MỪNG KÍNH SINH NHẬT ĐỨC MẸ KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP (8/9/1957 – 8/9/2017)