Lễ Sinh Tân Việt : THÁNH LỄ MỪNG KÍNH THÁNH BỔN MẠNG ĐAMINH SAVIÔ — 12/06/2017