LỄ KÍNH THÁNH GIUSE 19.03.2016 – BỔN MẠNG CỦA GIÁO HỌ GIUSE /GX TÂN VIỆT