KARAOKE Thánh Ca: YÊU NHƯ GIÊSU (2) Tác giả: Lm. XUÂN HY VỌNG.