Hiệp thông với Đền Thánh Đức Mẹ La Salette cầu nguyện cho Sài Gòn và quê hương Việt Nam