GX TÂN VIỆT: LỄ GIỖ CHA CỐ ĐA MINH VŨ ĐỨC TRIÊM 2.12.1990 – 2.12.2015