GIÁO XỨ TÂN VIỆT CHÚC MỪNG GIÁNG SINH VÀ CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2018.