Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo 11/07/2022