GIÁO HỌ B’ĐƠR – GIÁO XỨ TÂN HÓA – GIÁO HẠT BẢO LỘC MỘT NGÀY TRẠI SINH HOẠT GIAO LƯU VỚI GIÁO XỨ TÂN VIỆT, TP. HCM