Đức Giáo Hoàng nói : Rộng tay cho người nghèo là một phần của năm Thánh.