Có một nơi giáo dân không buộc ăn chay kiêng thịt trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh