“BÔNG HOA TẶNG CHÚA”-Buổi thực hành của ngành Chiên Con(CN 13/03)