Bài giảng Thánh lễ Thêm Sức do Đức Giám Mục phụ tá Giuse Bùi Công Trác giảng lễ