Ba khuôn mặt tử vì đạo cuối cùng đã được tái hiện 400 năm sau khi qua đời