7g tối thứ Tư 11/8: Tình thế khẩn cấp, xin hiệp thông với đền thánh Knock cầu cho quê hương Việt Nam