Lưu xá sinh viên Hoà Bình: một đáp ứng cho nỗi mong chờ của người trẻ