Lưu Xá Hòa Bình với Đêm Thánh Ca Cầu Nguyện- Giáng Sinh 2015