GIỖ ĐẦU CỦA CHA AUGUSTINÔ NGUYỄN VIẾT CHUNG TRONG BẦU KHÍ THẦM LẶNG