Bài Giảng Của Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II Trong Đại Lễ Tôn Vinh Hiển Thánh 117 Chân Phước Tử Đạo Việt Nam Tại Rôma, Ngày 19-06-1988