GIÁO XỨ TÂN VIỆT :CỘNG ĐOÀN LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA CHIA SẺ BÁC ÁI TẠI BÌNH PHƯỚC.