GIÁO XỨ TÂN VIỆT CHẦU THÁNH THỂ – THAY GIÁO PHẬN 25.11.2017