THÁNH LỄ GIỖ LẦN THỨ 27 CHA CỐ ĐAMINH VŨ ĐỨC TRIÊM 02.12.2017